Administratörsinloggning

                                    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GEMENSKAP, LÄRANDE OCH TRO

Vår målsättning och uppgift är att erbjuda våra elever en miljö som på bästa sätt befrämjar deras intellektuella, känslomässiga och moraliska utveckling och mognad. På så sätt förbereds de att ta ansvar för sitt eget liv och sina medmänniskor. Vår strävan är att varje individ ska vara stolt över sig själv, har tilltro till sin förmåga, fungera väl tillsammans med andra och ha drömmar om framtiden.

Eleverna samverkar och lär i dialog med kamrater och vuxna. Det är viktigt att de visar och möts av respekt och hänsyn. De utvecklar sin sociala kompetens i det dagliga arbetet. Här uppskattas alla!

Vår pedagogik är utformad för att de ska känna arbetsglädje och lust att lära. Här ges undervisning som ger intellektuella utmaningar och stimulerar fantasin. Här tränar och reflekterar eleverna över sina demokratiska rättigheter och skyldigheter. När de lämnar Katolska skolan har de relevanta kunskaper för livet. 

Det här är en skola som är byggd för lärande. 

NYHETER

Skolstart!
Skolan börjar med upprop måndagen den 20 augusti.
FSK och Åk 1-3: framför Skogshyddan kl 9.00.
Åk 4-6: Stora skolans skolgård kl 10.00.
Åk 7-9: Stora skolans skolgård kl 11.00.

Föräldramöte
FSK: mån 27/8 kl 18.00 i Skogshyddan.
Åk 1-3: tis 28/8 kl 18.00 i Skogshyddan.
Åk 4-6: tors 30/8 kl 18.00 i matsalen Stora skolan.
Åk 7-8: mån 3/9 kl 18.00 i matsalen Stora skolan.
Åk 9: tis 4/9 kl 18.00 i matsalen Stora skolan.

Skolinspektionens beslut efter tillsynen VT18
Mer information om beslutet finns här.
Skolans beskyddare

Biskop AndersArboelius

 


Har du anmält ditt barn till vår skola nyligen?
Till följd av SVT:s första april skämt har Katolska Skolan av Notre Dame fått en stor mängd anmälningar till skolkön automatiskt skickade till oss. De flesta av dessa anmälningar har kommit in mellan 1 och 3 april och är inte trovärdiga.
Vi ber därför alla föräldrar som på riktigt anmält sina barn till Katolska Skolan av Notre Dame under ovannämnda period att ansöka igen inom de närmaste dagarna. De nya anmälningarna kommer skolan reagera på och återkomma med mer information om inom kort tid från anmälan. 


INFORMATION 


Schoolsoft
Logga inAnsök om plats på skolan
till vår elevkö


Lilla Danska Vägen 26 412 74  Göteborg        Tel:031-384 78 00        Fax:031-384 78 01        e-post: info@katolska.se